Wraz z końcem ferii zimowych zakończyły się zajęcia feryjne w Centrum Kultury i Bibliotece.

 

 

 

 

 


Cykl zajęć warsztatowych pod hasłem „Bajkowe przygody zimowe” trwał przez całe ferie. Dzieci spotykały się w Centrum Kultury na zajęciach plastycznych, muzycznych, literackich, ruchowych i fotograficznych. Nie brakowało gier i wspólnych zabaw. Odbyły się także zajęcia edukacyjno-artystyczne zrealizowane we współpracy z Fundacją Inkluzja – Edukacja włączająca poświęcone roli i znaczeniu w przyrodzie pszczół i jeży. Zajęcia odbywały się w poniedziałki, środy i piątki. Wzięło w nich udział 26 dzieci z terenu gminy Żabno.