80 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Co roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje Akcję Żonkile, by przywrócić pamięć o tamtych wydarzeniach. 

 

 

 

 


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie włączając się do tej akcji przygotowała lekcję biblioteczną, której głównym ogniwem była projekcja filmu na motywach reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Do udziału w lekcji zaproszeni zostali uczniowie dwóch klas Technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Rozmowa dotyczyła historii Żydów w Polsce, powstania w getcie warszawskim, postaci Marka Edelmana i samego filmu. Ważnym elementem spotkania była rozmowa o getcie żabnieńskim i historii mieszkających w nim Żydów.
Na zakończenie spotkania uczniowie ZSP wraz z sekretarzem gminy Tomaszem Gdowskim złożyli wiązankę żonkili i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym żydowskich mieszkańców Żabna wywiezionych do obozu zagłady w Bełżcu.

 

Film "Zdążyć przed Panem Bogiem" dostępny jest na kanale YouTube Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: https://youtu.be/wsjvwgMPDCk