Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie we współpracy z Gminnym Centrum Kultury oraz Szkołą Podstawową w Żabnie organizuje Gminny Konkurs Recytatorski „PRO PATRIA – w hołdzie powstańcom styczniowym”. Odbędzie się on w ramach projektu „Żabnieńskie drogi do niepodległości” realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa 2023”.

 

 

 

 

 


Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Żabno. Uczestnicy zaprezentują po jednym wybranym wierszu z polskiej literatury patriotycznej inspirowanej walką o niepodległość, którego czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez dostarczenie do 19 maja 2023 r. do godz. 15.00 do M-GBP w Żabnie wypełnionej karty zgłoszenia.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00 w Sali klubowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia