Image W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie gościły dzieci z Publicznego Przedszkola w Żabnie. Spotkanie nosiło tytuł "Wędrówki Pyzy, czyli piękna nasza Polska cała".


W zajęciach opartych na utworze Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich dróżkach” wzięły udział sześciolatki i pięciolatki, łącznie ok. 50 dzieci. Przedszkolaki wraz z Pyzą odwiedziły najważniejsze miasta w Polsce, m. in. Warszawę, Kraków, Wieliczkę i Zakopane. Oprócz wysłuchania fragmentów utworu, najmłodsi obejrzeli pokaz multimedialny przedstawiający zabytki odwiedzanych przez Pyzę miast oraz wykonały kurpiowskie wycinanki.

Po zajęciach dzieci zwiedziły bibliotekę oraz zapoznały się z zasadami korzystania z księgozbioru.