Image Dyskusyjny Klub Książki działający przy MGBP w Żabnie co miesiąc gromadzi miłośników literatury pragnących podzielić się z innymi swoimi opiniami o przeczytanej lekturze. Ostatnio klubowicze dyskutowali nad książką Ryszarda Kapuścińskiego Podróże z Herodotem. Jej autor to znany polski reportażysta, dziennikarz, publicysta, poeta i fotograf.


Podróże z Herodotem są dziełem autobiograficznym, w którym autor porównuje swoje podróże po Azji i Afryce z przygodami starożytnego kronikarza Herodota. Jak mówi Kapuściński: Bywały okresy, kiedy wyprawy w przeszłość pociągały mnie bardziej niż moje aktualne podróże korespondenta i reportera. Dlatego w książce znajdziemy więcej ciekawych opisów bitew i wojen z czasów starożytnych niż relacji z podróży odbywanych przez autora książki. Kapuściński przybliża nam wybitne dzieło Herodota Dzieje, które dostał w swoją pierwszą zagraniczną podróż. Zastanawia się również nad warsztatem pracy reportera kiedyś i dzisiaj, nad sposobem zdobywania, a potem interpretowania zdobytych informacji.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że książka zaciekawia, odsłania fakty z odległej przeszłości, o których nie zawsze wiedzieli.  

Kolejne spotkanie DKK odbędzie się w MGBP w Żabnie 26 listopada 2009 r. o godz. 18:00. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie utworu Wiesława Myśliwskiego Traktat o łuskaniu fasoli.