Image W ramach zadania „Żabieńskie legendy – zebranie i opracowanie legend” w Niecieczy odbyły się ostatnie warsztaty , które poprowadziła znana autorka literatury dziecięcej Ewa Stadtmuller.


Zajęcia odbyły się w Publicznym Katolickim Zespole Szkół i Przedszkola w Niecieczy. Udział w nich wzięła młodzież z tejże szkoły. Pisarka, która sama zajmuje się opracowywaniem znanych  legend,  podzieliła się z uczestnikami informacjami na temat pracy przy ich opracowaniu i zbieraniu. Barwnymi przykładami  przybliżyła wartość tego gatunku literackiego i jego historyczne znaczenie.

Celem projektu jest zebranie i opisanie legend najbliższego regionu, który pozwoli „ocalić od zapomnienia”  to co pozostało jeszcze w pamięci mieszkańców, a czego nie znajdziemy w żadnych opracowaniach historycznych. Zadanie ma przybliżyć młodzieży i zainteresować ją regionem w jakim żyje. Pogłębić ich świadomość w tych obszarach.  Poprzez udział w warsztatach młodzi ludzie będą mogli pożytecznie i ciekawie spędzić czas, a jednocześnie poszerzyć swoje umiejętności  i wiedzę.                

                Wszystkie  legendy zostaną zebrane w M - GBP w Żabnie. Uczestnicy  projektu  otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast autorom  najciekawiej  i najlepiej opracowanych legend zostaną wręczone nagrody rzeczowe.