Image Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.


Program  jest organizowany przez Fundację Orange, a korzystać z niego mogą gminne biblioteki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Wniosek złożony przez Bibliotekę w Żabnie rozpatrzony został pozytywnie i otrzymała ona dotację w kwocie 4 196,75 zł. W roku 2010 Fundacja planuje przekazać dotacje finansowe w  trzech terminach, pierwsza transza trafiła już na konto biblioteki.

Biblioteka może wykorzystać dotację na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Dzięki wsparciu przez Fundację Orange już nie tylko w Bibliotece w Żabnie można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, w tym bezprzewodowego hot – spot, ale także filie w Otfinowie, Niedomicach i Niecieczy i Bobrownikach Wielkich mają taką ofertę.

Fundacja Orange planuje prowadzić Program do dnia 6 sierpnia 2012 r.