Image Szczęśliwa nocy,
w którą się nam rodzi dzień jasny,
światło wszelkiemu stworzeniu…”

Jan Andrzej Morsztyn

W tę cichą i świętą noc narodzenia Chrystusa, gdy Bóg wprawił w zdumienie człowieka i cały świat, życzymy, aby Boży pokój, radość i nadzieja umocniły Wasze serca i Waszych bliskich.

Dyrekcja i Pracownicy

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie

Boże Narodzenie 2010