Image Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie przystępuje do realizacji zadania „Żabnieńskie legendy” – zebranie i opracowanie legend.


Na realizację zadania biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Wydarzenia Artystyczne / Literatura / Wydarzenia literackie promujące literaturę i czytelnictwo.

Projekt skierowany jest do młodzieży z terenu gminy Żabno, a polega na odnalezieniu i spisaniu legend z naszego regionu.

Celem tego programu jest zachęcenie młodzieży do poznania historii i kultury swojej „małej ojczyzny”, rozbudzenie świadomości własnej tożsamości kulturowej. Poprzez udział w warsztatach młodzi ludzie będą mogli pożytecznie i twórczo spędzić czas oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Projekt ma służyć również wskrzeszeniu zapomnianych legend Żabna i okolic, ich udokumentowaniu oraz popularyzacji tradycji kulturowej regionu, w tym rozwoju literatury.

Projekt „Żabnieńskie legendy” będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to warsztaty poświęcone zbieraniu i dokumentowaniu legend i podań. Poprowadzą je Mateusz Pieniążek – poeta, autor legend i baśni (m.in. Legendy przemyskie, Legendy przeworskie, Legendy jarosławskie) oraz Ewa Stadtmüller – autorka wielu książek, w tym nowych opracowań znanych baśni i legend (m.in. Legendy polskie, W krainie legend, Na zwyrtałową nutę, Legendy o świętych). Autorzy warsztatów podzielą się z uczestnikami zajęć informacjami na temat warsztatu pracy koniecznego przy opracowaniu i zbieraniu legend, przybliżą też artystyczną wartość tego gatunku literackiego oraz jego historyczne znaczenie.

Druga część projektu to praca badawcza młodzieży, która polegała będzie na poszukiwaniu legend z terenu gminy Żabno, a następnie ich opracowaniu. Przewidziano tu także konsultacje dotyczące warsztatu autora legend.

Legendy opracowane w ramach tego projektu zostaną zebrane w M-GBP w Żabnie. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast autorom najciekawszych i najlepiej opracowanych legend zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

 

Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Żabnieńskie legendy” – zebranie i opracowanie legend odbędą się 19 kwietnia w Filiach M-GBP: w Bobrownikach Wielkich o godz. 9.30, w Niedomicach o godz. 12.30 oraz 20 kwietnia 2010 r.  o godz. 11.00 w Otfinowie. Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy młodzież z terenu naszej gminy.

  
  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej