Image W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Cudzich oraz promocja jej tomiku poezji „Fenomen myśli młodocianej”.


Katarzyna Cudzich jest mieszkanką Żabna, uczennicą II klasy I LO w Tanowie. Od trzech lat bierze udział w konkursach literackich zdobywając liczne wyróżnienia. Tomik „Fenomen myśli młodocianej” jest jej debiutem wydawniczym, ale pojedyncze wiersze drukowane były już w tomikach laureatów konkursów literackich. Swoją pasję zawdzięcza dziecięcej ciekawości i bogatej wyobraźni.

W prezentacji utworów pomogli Kasi koledzy i koleżanki z liceum, którzy nie tylko recytowali jej wiersze, ale również wykonywali je przy akompaniamencie fortepianu. Uczestnicy spotkania autorskiego licznie zgromadzeni w sali klubowej GCK mieli okazję nabyć egzemplarze tomików poezji Katarzyny Cudzich wraz z dedykacją autorki.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii pt. „Młodość”, autorstwa Marioli Korus, również żabnianki, uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie - III klasy V Technikum o specjalności: fototechnik. Na wystawie, autorka prezentuje portrety i fotografie przedstawiające młodych ludzi, możemy tam również obejrzeć zdjęcia, do których w rolę modelki wcieliła się Katarzyna Cudzich. Ekspozycję można będzie oglądać do połowy maja w sali klubowej GCK w Żabnie.