Utworzenie Akademii Młodych Rodziców to projekt, jaki przez ostatnie sześć miesięcy realizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. Dzięki udziałowi w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka na ten cel pozyskała środki w wysokości 5000 zł w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”.

 

 


 

Akademia Młodych Rodziców to projekt, który kierowany był do rodziców małych dzieci z terenu gminy Żabno. Rodzice mieli możliwość spotkań z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń a także poszerzenia wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci. W ramach działalności Akademii odbywały się spotkania ze specjalistami: Alicją Jaworską - pediatrą, Anną Szopińską-Lech – logopedą, Janiną Szopińską – psychologiem, Anną Bojko – dietetykiem oraz Agnieszką Kolbuch – fizjoterapeutą.


Dzięki środkom otrzymanym z programu „Aktywna Biblioteka” M-GBP doposażyła również Oddział dla dzieci i młodzieży w sprzęty, zabawki i literaturę odpowiednią dla małych dzieci, by stworzyć najmłodszym czytelnikom odpowiednie warunki. Powiększył się także księgozbiór dla młodych rodziców na temat żywienia dzieci, chorób wieku dziecięcego, wychowania, a także gier i zabaw dla maluchów. Wzrosła liczba wypożyczeń literatury dla najmłodszych oraz wypożyczeń literatury na temat wychowania i pielęgnacji dzieci. Poprzez udział w projekcie młodzi rodzice zdobyli wiedzę dotyczącą opieki nad małym dzieckiem, nawiązali kontakty nie tylko między sobą, ale także ze specjalistami, a ich pociechy miło spędzały czas na wspólnej zabawie.


Projekt Akademia Młodych Rodziców został już zakończony, jednak M-GBP w Żabnie planuje w przyszłości założenie Grupy Zabawowej dla dzieci do 5 lat. Będzie to możliwe dzięki temu, że biblioteka posiada już odpowiednie zaplecze i doświadczoną kadrę.

 


 

 


 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju
Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do
komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest
wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.