Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie po raz kolejny organizuje eliminacje powiatowe do Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA”, które odbędą się 17 października 2013 r. w żabnieńskiej bibliotece.

 

 


Organizatorami turnieju są: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie dla powiatu tarnowskiego, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

W całości przedsięwzięcia uczestniczą dzieci i młodzież powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego oraz brzeskiego. Wielki finał Turnieju planowany jest w Bibliotece w Żabnie dnia 24 października. Patronat honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Żabna oraz Starosta Tarnowski.

Turniej, rozbudzając poczucie estetyki, ma na celu przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, popularyzację literatury poprzez piękno słowa mówionego. Pozwala na realizację marzeń artystycznych dzieci i młodzieży, pomagając w odkrywaniu – poszukiwaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach artystycznych: konkurs recytatorski i poezja śpiewana oraz w 3 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (kl. IV – VI), gimnazja oraz szkoły ponadgimazjalne.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz wezmą udział w finale międzypowiatowym w Żabnie.


KARTA ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN