W 2014 roku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie aplikowała do nowego programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

 

   


Jest to Priorytet 2. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Na realizację zadania Biblioteka w Żabnie otrzymała 9 tys. zł.

Strategicznym celem tego priorytetu jest wspieranie dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

Książki zakupione przez MGBP w Żabnie zgodnie z zamówieniem otrzymanym z bibliotek szkolnych na mocy umowy partnerstwa zostały już przekazane do bibliotek: Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie.

Książki są już dostępne dla czytelników – uczniów szkół. W sumie dla bibliotek szkolnych zakupiono 642 wol. na kwotę 12 tys. zł.