W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie odbyło się spotkanie z Andrzejem Kurdzielem autorem książki „Święty Jan Paweł II – żyje pośród nas” oraz jego gościem ks. Prałatem Stefanem Misińcem – kapłanem, który osobiście znał Kardynała Karola Wojtyłę – papieża Jana Pawła II.

 

Książka Andrzeja Kurdziela jest zapisem owoców świadectwa życia świętego Jana Pawła II. Oparta jest na wywiadach z osobami, które na swojej drodze życia spotkały Karola Wojtyłę. Jednym z rozmówców był właśnie ks. Prałat Stefan Misiniec, który święcenia kapłańskie przyjął z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu 3.04.1966 roku. 
 
Ks. prałat przywoływał we wspomnieniach swoje spotkania z Papieżem. Dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy duszpasterskiej w czasach, gdy Arcybiskupem Krakowskim był Karol Wojtyła.
 
Opowiadał też o wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1997 roku, podczas której Papież odpoczywał w „Księżówce”. Ks. Misiniec jako jeden z trzech księży towarzyszył wtedy Ojcu Świętemu, był też jedyną osobą, oprócz papieskiego fotografa, która miała przywilej uwiecznienia tych chwil na fotografii. Ze zdjęć, które wówczas zostały wykonane powstał pamiątkowy album „Jan Paweł II w „Księżówce” i pod Giewontem”. 
 
Na zakończenie spotkania uczestnicy odśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń naszego Papieża. Była również możliwość zakupu książki oraz zdobycia autografów zaproszonych gości.
Spotkanie było zorganizowane w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II.