Kolejne spotkanie w tym roku z cyklu "Całe Żabno czyta dzieciom" odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie. Tym razem żabnieńska Biblioteka gościła Magdalenę Jabłońską.

 

  

 


Pani Magdalena Jabłońska pracuje w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie – Filia w Żabnie jako neurologopeda i pedagog. Przeczytała dzieciom z klasy „0” Szkoły Podstawowej w Żabnie opowiadanie Renaty Piątkowskiej pt. „Złość”. Jest to historia małej złośnicy Julki i jej mamy, która wymyśliła sposób na złość swojej córki. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania, a następnie podzieliły się swoimi pomysłami na opanowanie złości. Opowiadały także o innych uczuciach takich jak: gniew, smutek i radość.

Na zakończenie spotkania maluchy otrzymały zakładki do książek i obiecały, że będą odwiedzać Bibliotekę. Następne spotkanie z cyklu „Całe Żabno czyta dzieciom” odbędzie się w maju w Tygodniu Bibliotek.