W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem wiedzy o Żabnie i na prośbę samych zainteresowanych podajemy uszczegółowioną literaturę zalecaną dla wszystkich uczestników konkursu. Przypominamy jednocześnie, że termin zgłoszeń udziału w konkursie mija 13 maja 2015 r.

 

 

 LITERATURA ZALECANA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 

Bogaczyk Agnieszka, W gminie Żabno, Krosno 2000, s. 9 - 43
Domański Paweł, Izraelici w Żabnie, Żabno 2003, s. 13 – 16, 56 - 65
Domański Paweł, Kościół i cmentarz parafialny w Żabnie, Żabno 1996, s. 9 – 16, 45 - 47
Domański Paweł, Żabno A-Z, Żabno 2000, s. 27 - 76
Domański Paweł, Żabno do 1939 roku, Żabno 1997, s. 9 – 18, 46 – 58, 91 – 94, 123 - 126
Domański Paweł, Żabno w drugiej połowie XX wieku, Żabno 1997, s. 7 – 8, 180 - 182
Domański Paweł, Żabno w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Żabno 1997, s. 24 – 30, 50 - 52
Dziura Magdalena, Ziemia Żabnieńska, Żabno 2011, s. 50 - 56
Talarek Kazimierz, Parafia Żabno na przestrzeni wieków, Tuchów 2006, s. 21 – 39
oraz strony internetowe:

 

www.zabno.pl
www.ck.zabno.pl
www.zabno.diecezja.tarnow.pl