Pod takim tytułem odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie.

 

 

 

Agnieszka Frączek z wykształcenia jest germanistką i leksykografem, z zamiłowania – autorką wierszy i opowiadań dla najmłodszych. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim jako adiunkt językoznawca. Wielką frajdę sprawia jej zabawa językiem – zwłaszcza w twórczości dla dzieci. Wydała m.in. „Rymowane dranie, czyli wiersze trudne niesłychanie”, „Trzeszczyki czyli trzeszczące wierszyki”, „Zielono mi!”, „Muł mądrala i innych wierszy co niemiara”, „Złap byka za rogi”. Ostatnia wydana w 2015 roku książka o ekologii nosi tytuł „Sprężynek na tropie tajemnic”.

Spotkanie z pisarką było ciekawe i interesujące. Oprócz tego, że czytała swoje wiersze, mówiła o pułapkach i najczęściej popełnianych błędach językowych. Wyjaśniła młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Żabnie co to są homonimy, homofony, frazeologizmy, wiersze logopedyczne i dlaczego je pisze. A pisze, bo to sprawia jej przyjemność, a pierwsza książka, którą napisała w 2002 roku nosi tytuł „Co ja mogę”. Na pytanie: Czy lubi Pani zwierzęta? odpowiedziała, że kocha, a najbardziej koty i nawet napisała książkę o kotkach pt. „Kotostrofy”.

Na zakończenie udzieliła uczniom mądrej rady: aby dobrze się wysławiać trzeba czytać dużo książek. Należy poprawnie używać polszczyzny, bo jesteśmy Polakami. Jesteśmy oceniani przez innych nie tylko za wygląd, ale też za to jak mówimy. Agnieszka Frączek rozdawała autografy tym, którzy zakupili jej książki.

W spotkaniu brała udział młodzież V i VI klasy SP w Żabnie oraz członkowie DKK działającego przy Oddziale dla Dzieci i Młodzieży M-GBP.
Z Żabna autorka udała się do biblioteki w Łęgu Tarnowskim, gdzie spotkała się z uczniami tamtejszej szkoły podstawowej.

Spotkanie z Agnieszką Frączek było zrealizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.