W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie czynna jest ekspozycja prac Edyty Czarnej.

 

 

 

Edyta Czarna jest studentką pierwszego roku na kierunku Architektura na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Planując studia pragnęła połączyć pasje artystyczne oraz predyspozycje z przyszłym życiem zawodowym. Dlatego w klasie maturalnej rozpoczęła naukę rysunku architektonicznego.

Ta umiejętność jest niezbędna, aby zdać egzaminy wstępne na uczelni i dos-tać się na wymarzony kierunek. Za pomocą płaskiej kartki Edyta próbuje uzyskać trójwymiarowość i ład przestrzenny.

Wystawa przedstawia prace z kursu architektonicznego oraz z pierwszego semestru studiów. Rysunki różnią się tematyką, niektóre są rysowane
z wyobraźni, pozostałe - wykonywane podczas plenerów - przedstawiają istniejącą zabudowę.