Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok 2016, który wynosi 26,5 mln zł. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, w ramach tego projektu wzbogaci się o nowe publikacje książkowe. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa i odnowienie księgozbioru biblioteki.

 

 

M-GBP w Żabnie otrzymała na ten cel kwotę 10 500 złotych, którą wykorzysta przede wszystkim na zakup nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych. Nowe książki trafią zarówno do biblioteki w Żabnie, jak i do filii w Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Niecieczy oraz Otfinowie.