Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do działu w konkursie wiedzy na temat związków Żabna z literaturą pod hasłem: „Żabno w literaturze – literatura w Żabnie”. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Żabna – Stanisław Kusior.

 

 

 

Celami konkursu są m.in. odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu oraz popularyzacja wiedzy na temat wybitnych postaci ze świata literatury i sztuki oraz ich związków z gminą Żabno.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Przeprowadzony zostanie w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie 25 maja br. o godz. 9.00 (dla szkół podstawowych) i o godz. 11.00 (dla szkół gimnazjalnych). Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie oraz zalecaną literaturę zawiera Regulamin.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA