Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Żabnie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, które odbędzie się w sobotę 2 września o godz. 10.00 przy fontannie na żabnieńskim Rynku.

 

 

 


Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich zainicjowana w 2012 roku. Czytanie zostało nazwane narodowym, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 

W tym roku podczas internetowego głosowania do wspólnej lektury zostało wybrane „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – wybitny dramat, będący barwną i niezwykle żywą opowieścią o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza Słowackiego.

 

Tegoroczna lektura jest szczególnie bliska naszej miejscowości, gdyż w naszym mieście kilkakrotnie przebywał jego autor - Stanisław Wyspiański i stąd pochodziła jego żona Teofila Pytko.
Wszystkich, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w akcję Narodowego Czytania na żabnieńskim Rynku serdecznie zapraszamy do zgłaszania się u organizatorów czyli w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie.

 

Patronat honorowy nad akcją objęła Para Prezydencka oraz Burmistrz Żabna Stanisław Kusior.