Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” na rok 2017. 

 

 

 

 

Zadaniem projektu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała na ten cel kwotę 13440,00 złotych, którą wykorzysta przede wszystkim na zakup nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych. Nowe książki trafią zarówno do biblioteki w Żabnie, jak i do filii w Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Niecieczy oraz Otfinowie.