Wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat pod hasłem „Wakacje w Centrum Kultury i Bibliotece” cieszą się dużym zainteresowaniem. Odbywają się one trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki.

 

 


Uczestnicy zajęć z dużym zaangażowaniem wykonują różnorodne prace plastyczne, integrują się w czasie gier i zabaw, żywo reagują na głośne czytanie, poznają elementy historii naszego miasta oraz odwiedzają piękne i ważne miejsca, zażywają ruchu na świeżym powietrzu a przy okazji zdobywają informacje dotyczące regularnych zajęć prowadzonych w naszych instytucjach.
Serdecznie dziękujemy dzieciom, które uczestniczyły w zajęciach w miesiącu lipcu i zapraszamy wszystkich, którzy wcześniej zgłosili chęć udziału w zajęciach w miesiącu sierpniu.