W M-GBP w Żabnie odbyło się spotkanie dla dzieci pt. „Architektura w Polsce i na świecie”.

 

 

 


Zaproszony gość – architekt Edyta Czarna, zaprezentowała najciekawsze i najważniejsze konstrukcje architektoniczne – tak współczesne, jak i historyczne.
Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy zajęć zobaczyli znane im budowle polskich miast oraz wiele innych budowli świata. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca architekta, czym jest rysunek i plan architektoniczny. Uczyły się przedstawić swój pomysł za pomocą makiet, które same zaprojektowały i wykonały.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Para buch! Książka w ruch!” finansowanego ze środków Deutsche Telekom Stiftung, który będzie nam towarzyszył przez cały rok. Projekt ma na celu popularyzację książek popularnonaukowych dla dzieci i szerzenie wiedzy o świecie, nauce, technologii i naukach ścisłych.