Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami.

 

 

 W tym roku już po raz piąty Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie włącza się w tę akcję, która odbędzie się 4 października 2019 r. W tym roku akcja adresowana jest do dzieci w wieku 6-10 lat. Zapisy przyjmuje Oddział dla dzieci i młodzieży M-GBP w Żabnie, ul. Jagiełły 16. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w „Nocy Bibliotek” jest przyniesienie do biblioteki pisemnej zgody rodziców/opiekunów (formularz dostępny jest w bibliotece).
 
Program „Nocy Bibliotek”:

18:00-19:30 opowieści przy „ognisku”

19:30-20:30 - zabawy ruchowe i umysłowe

20:30-22:00 - projekcja filmu „Ptyś i Bill”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zapewnia wszystkim uczestnikom poczęstunek. Każdy uczestnik imprezy otrzyma również „Certyfikat” uczestnictwa w akcji.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Ewa Czarna – Oddział dla dzieci i młodzieży M-GBP w Żabnie (tel. 14 645 69 31).
 
W akcję tę włączyły się również filie M-GBP: w Łęgu Tarnowskim, Niedomicach i Otfinowie – szczegółowe informacje na plakatach i w placówkach.