W przestrzeni publicznej gminy Żabno pojawiło się kilka nowych serc, które można zapełniać nakrętkami.

owe serca stanęły w: Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Niecieczy i Otfinowie. Ideą tej inicjatywy jest pomoc dzieciom z terenu gminy, które zmagają się z ciężkimi chorobami, wymagającymi kosztownego leczenia i rehabilitacji. Informujemy rodziców dzieci objętych pomocą fundacji o możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną tel. 645 69 31, Gminnym Centrum Kultury w Żabnie  tel. 645-66-79 lub z bibliotekami na terenie gminy.