Po raz kolejny Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie organizuje Gminny Konkurs Plastyczny. Tym razem odbędzie się on w ramach projektu „II Żabnieńskie spotkania z literaturą - wokół Tadeusza Nowaka” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat honorowy sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś.

 

 

Konkurs zorganizowany jest pod hasłem „Krajobraz nad Dunajcem”. Skierowany jest do najmłodszych mieszkańców gminy Żabno: przedszkolaków, uczniów klas „0” i szkół podstawowych (kl. I-VII). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie przy użyciu dowolnych kredek lub farb. Prace przyjmowane będą do 1 października 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla dzieci i młodzieży (ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, tel. 14 645 69 31) w godz. 10.00 - 18.00.

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy odbędzie się 11 października 2021 r. w siedzibie Organizatora podczas spotkania autorskiego z Grzegorzem Kasdepke, które rozpocznie się o godz. 17.00.

Do pobrania regulamin i karta zgłoszenia

 

Regulamin

Karta zgłoszenia