Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.