W piątkowy wieczór w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie mogliśmy uczestniczyć w projekcie literacko-muzycznym „Wieczór rozświetlony literaturą”, w którym fragmenty swojej twórczości zaprezentowali autorzy związani z naszym regionem.

 

 

W pięknej jesiennej scenografii swoimi utworami podzielili się z nami: Anna Augustyńska, Anna Merchut, Irena Niedzielko, Katarzyna Smolik, Klaudia Leśniowska, Adam Tomczyk, Gabriel Białas i Krzysztof Aleksander Wójcik. Ponadto w wersji muzycznej usłyszeliśmy wiersze Anny Lekarczyk, Małgorzaty Orawskiej i Barbary Wójcik.
Zaprezentowane wiersze powstawały w różnych okresach życia zaproszonych autorów i dotyczyły różnych, bliskich sercu każdego człowieka, wartości. Usłyszeliśmy utwory o miłości, tęsknocie, przemijaniu, a także o rodzinie, bliskości, małej ojczyźnie i potrzebie odpoczynku. Artystom towarzyszył zespól muzyków w składzie: Monika Kuta, Paweł Maurycy, Dawid Pikul, Jarek Tucki, Jerzy Drobot i Kamil Patulski.
Podczas spotkania postać i twórczość Tadeusza Nowaka przedstawił, pasjonat jego twórczości, Adam Tomczyk.
Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami podziękowała wszystkim artystom.
„Wieczór rozświetlony literaturą” był ostatnim wydarzeniem, które realizowane było w ramach projektu „II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół Tadeusza Nowaka”.

Projekt „Wieczór rozświetlony literaturą” odbywał się w ramach realizacji projektu „II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół Tadeusza Nowaka” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronatem honorowym objęła imprezę Burmistrz Żabna Marta Herduś, a patronatem medialnym radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.