W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania z Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

 


Jest nam niezmiernie miło poinformować naszych Czytelników, że Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 16 153 zł.