Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Zygmunta Zająca,

Honorowego Obywatela Gminy Żabno, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Żabna, którego siedziba jest w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnie, działacza społecznego, nauczyciela, wychowawcy. Współpraca pana Zygmunta Zająca z Gminnym Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczna w Żabnie na przestrzeni tych wszystkich lat, zaowocowała wieloma wspaniałymi wydarzeniami, które bez wątpienia przyczyniły się do kulturalnego, edukacyjnego wzbogacenia życia mieszkańców nie tylko Żabna ale całej Gminy.