Uprzejmie informujemy, że dnia 31 grudnia (piątek) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie oraz Filie w Łęgu Tarnowskim, Otfinowie, Niedomicach i Niecieczy będą czynne w godzinach:

 

 

- M-GBP w Żabnie w godz. 8:00 - 14:00,

- Filia w Niedomicach nieczynna,

- Filia w Otfinowie w godz. 9:00 - 14:00,

- Filia w Niecieczy w godz. 10:00 - 15:00,

- Filia w Łęgu Tarnowskim w godz. 8:00 - 14:00.