Bibliotekę i Centrum Kultury w Żabnie odwiedzili harcerze z V Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej, którzy wraz z kolędą przynieśli nam Betlejemskie Światło Pokoju.

 

 

Betlejemskie Światło Pokoju od ponad 30 lat zapalane jest co roku przez skautów od ognia palącego się wiecznie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie płomień niesiony jest w wielkiej sztafecie przez kraje na wszystkich kontynentach.

W Polsce Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. przekazują harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów – do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć.

Światło jest symbolem pojednania między narodami, a celem akcji jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju.

Serdecznie dziękujemy harcerzom z V TDH w Żabnie i druhnie Renacie Kawuli za kolędę i podtrzymywanie tej pięknej bożonarodzeniowej tradycji.