„Stwórz ilustrację do bajek Adama Mickiewicza” oraz „Wielcy romantycy na karcie pocztowej” to tytuły konkursów plastycznych, które zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie w ramach projektu „III Żabnieńskie spotkania z literaturą -  wokół epoki romantyzmu”.

 

 

 


Celem pierwszego konkursu, kierowanego do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III, była popularyzacja wiedzy na temat twórczości Adama Mickiewicza, natomiast drugi, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VIII miał na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości autorów okresu romantyzmu. Ponadto oba konkursy służyły rozwijaniu i doskonaleniu możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach oraz kształtowaniu świadomego odbiorcy sztuki i literatury.

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 100 dzieci z terenu gminy Żabno, od przedszkolaków po młodzież z klas VIII szkoły podstawowej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś.
Wystawę prac można oglądać w dolnym holu Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w godzinach od 8.00 d0 20.00 do końca listopada.

Projekt „III Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół epoki romantyzmu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.