„Śladami naszego dziedzictwa” to tytuł lekcji bibliotecznej, którą dla młodych czytelników przygotowała biblioteka w Żabnie. Podczas zajęć uczniowie piątej klasy Szkoły Podstawowej w Żabnie rozmawiali o tym jak ważna jest pamięć o przeszłości i naszym dziedzictwie oraz jej przekazywanie kolejnym pokoleniom. 

Zasadniczym punktem spotkania była opowieść o historii Żydów w Żabnie od powstania w Żabnie gminy żydowskiej do likwidacji żabnieńskiego getta w 1942 roku. Uczniowie zobaczyli prezentację złożoną ze zdjęć przedstawiających, nieistniejące już w większości, obiekty żydowskie w Żabnie i najbliższej okolicy, a także usłyszeli ciekawostki o życiu, religii i kulturze żydowskiej.

Lekcja „Śladami naszego dziedzictwa” towarzyszy wystawie "Muzeum na kółkach" przygotowanej przez Muzeum POLIN.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej