M-GBP w Żabnie zrealizowała projekt „III Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół epoki romantyzmu”.

W ramach projektu, mającego na celu promocję literatury oraz jej twórców, odbyły się:

- Spektakl poetycki „Norwid” w wykonaniu aktorów Piotra Cyrwusa i Mai Barełkowskej oraz muzyka i kompozytora Piotra Kajetana Marczuka.
- Koncert „Mickiewicz w pieśniach” inspirowany twórczością Adama Mickiewicza i malowniczością polskiego romantyzmu. W koncercie wystąpili: Renata Drozd – sopran, Małgorzata Kowalska – fortepian oraz w roli narratora aktorka Ewa Lubacz.
- Wystawa plenerowa „Wielcy romantycy” prezentująca życie i twórczość wybitnych twórców epoki romantyzmu, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego czy Cypriana Kamila Norwida.
- 2 konkursy plastyczne „Wielcy romantycy na karcie pocztowej” oraz „Stwórz ilustrację do bajek Adama Mickiewicza”.
- 2 wystawy pokonkursowe prac uczestników konkursów plastycznych.
- Koncert zespołu PIRAMIDY „Mickiewicz, Słowacki, Norwid – najpiękniejsze poezje polskiego romantyzmu”.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci inspirowane utworami Adama Mickiewicza, które poprowadził Łukasz Zabdyr. Odbyło się 5 spotkań w Bibliotece w Żabnie oraz filiach w Niecieczy, Niedomicach, Łęgu Tarnowskim i Otfinowie.

We wszystkich wydarzeniach projektu uczestniczyły łącznie 1294 osoby.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt zadania wyniósł 38 000,00 zł, z czego 28 666,40 zł stanowiła dotacja.