W Oddziale dla dzieci i młodzieży w Żabnie oraz filii w Łęgu Tarnowskim realizowany jest projekt „Para –buch! Książka w ruch”.

Projekt finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ma na celu promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyków czytelniczych. W ramach projektu odbywają się zajęcia, na których dzieci pogłębiają swoją wiedzę na różne tematy w zakresie nauki m.in. o drzewach, kosmosie, świecie podwodnym, architekturze oraz wykonują eksperymenty, budowle architektoniczne itp.