Image W Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie odbyło się spotkanie z Waldemarem Smaszczem, krytykiem literackim, przyjacielem ks. Jana Twardowskiego, który wygłosił wykład <<"Życie jak różaniec" - zamknięta biografia ks. Jana Twardowskiego>>.


W wierszu pisanym w dniu śmierci 18 stycznia 2006 r. ks. Jan od Biedronki pisał :

„Zamiast śmierci,

racz z uśmiechem przyjąć Panie,

pod Twe stopy,

życie moje jak różaniec.”

 

W żabnieńskiej bibliotece spotkali się miłośnicy twórczości poety uśmiechniętego Boga. Wykład Waldemara Smaszcza poświęcony życiu i twórczości ks. Twardowskiego połączony z pokazem multimedialnym, ukazał słuchaczom dzieciństwo, młodość, czas wojny i Powstania Warszawskiego, dojrzewanie do kapłaństwa ks. Jana, który w świecie niewiary mówił o wierze, w świecie bez nadziei – o nadziei, w świecie bez miłości – o miłości. Smaszcz mówił także o książkach z dziecięcego pokoju, ulubionych dziecięcych lektuachy poety, jego umiłowaniu przyrody.

Waldemar Smaszcz historyk literatury, eseista, opracował ponad 30 tomów poetów polskich, m.in. w serii „Z listkiem” Instytutu Wydawniczego PAX, zbiorowe edycje wierszy ks. Jana Twardowskiego oraz reedycje autorskich zbiorów kapłana – poety.

W spotkaniu udział wzięło około 180 osób.

Image

Image

Image

Image

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej