W piątek 13 grudnia w M-GBP w Żabnie – Filii w Niecieczy odbyło się spotkanie opłatkowe „Wigilia dla Seniorów”. Uroczystość zorganizowała Biblioteka Publiczna w Niecieczy we współpracy z sołtysem Tadeuszem Wójcikiem, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich i Szkołą w Niecieczy.

 

 


Na spotkaniu licznie pojawili się mieszkańcy Niecieczy oraz Czyżowa, gdzie większość stanowili seniorzy, z myślą o których przygotowane zostało całe spotkanie. Nie zabrakło również zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: burmistrz Żabna pani Marta Herduś, zastępca burmistrza pan Zbigniew Lustofin, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Żabnie pani Marta Warias, radny Gminy Żabno pan Marek Szostek, ksiądz proboszcz Stanisław Wąchała, dyrektor Szkoły w Niecieczy pan Leszek Liszka, zastępca dyrektora pani Iwona Fijał oraz sołtys Czyżowa pan Andrzej Skowron.

 


Uroczystość rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez dyrektora, nauczycieli i uczniów wszystkich klas szkolnych. Młodsze dzieci zaprezentowały widowisko słowno-muzyczne, z ciekawymi okolicznościowymi wierszami, pastorałkami i kolędami, których całość dopełniały przepiękne stroje. Starsza młodzież wprowadziła zgromadzonych w świąteczny nastrój, wykonując najpiękniejsze polskie kolędy i zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewania. Zdolnym solistom przygrywali fleciści oraz nauczyciele.


Koło Gospodyń Wiejskich z Niecieczy zadbało o poczęstunek, na którym nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw.


Spotkanie „Wigilia dla Seniorów” okazało się doskonałą okazją do wspólnego spotkania, kolędowania, a także rozmowy. A wszystko to w świątecznej atmosferze, przy wigilijnie zastawionym stole, choince i w gronie życzliwych osób.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej