Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie gościła uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie na projekcji filmu „Dowód tożsamości” w reż. Mikołaja Grynberga.

 

 

 

Film jest próbą pokazania specyfiki bycia polskim Żydem, często niezrozumiałej dla osób spoza tego kręgu. Bohaterowie filmu reprezentują wszystkie żyjące dzisiaj w Polsce pokolenia Żydów.
Projekcji filmu towarzyszyła lekcja biblioteczna, której uczestnicy rozmawiali o tożsamości, wartościach, relacjach między ludźmi i antysemityzmie. W 4 spotkaniach udział wzięło ponad 160 osób.

Zajęcia przygotowane zostały na podstawie scenariusza opracowanego przez Zespół Działu Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.