W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie oraz w filiach w Niecieczy, Niedomicach, Otfinowie i Łęgu Tarnowskim  można wypożyczyć odtwarzacze książki mówionej przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące tzw. czytaki +.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca w bibliotekach na terenie gminy Żabno można nie tylko wypożyczyć czytaki ale też nagrania cyfrowych książek mówionych. Obecnie zbiór liczy ponad 1500 książek.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi i wypożyczyć odtwarzacz? Przyjść do biblioteki, zapisać się do niej, wypełnić stosowne oświadczenia i wypożyczyć odtwarzacz książki mówionej na okres 60 dni z możliwością przedłużenia.