W 2023 r. przypada 160. rocznica Powstania Styczniowego. Z tej okazji w Gminie Żabno organizowane są różnorodne wydarzenia mające na celu przypomnienie i upamiętnienie tego największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego oraz jego uczestników.

 

 

 

 


W obchody rocznicowe włącza się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, która realizuje projekt „Żabnieńskie drogi do niepodległości”, w ramach którego odbył się już konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, a w czwartkowe popołudnie Biblioteka była organizatorem kolejnego wydarzenia – konferencji popularnonaukowej pt. „Żabno i okolice w dobie wydarzeń lat 1863-1864”, którą poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów na cmentarzu parafialnym pod Krzyżem Powstańczym
Konferencja poświęcona była wydarzeniom i postaciom biorącym udział w Powstaniu Styczniowym związanym z gminą Żabno. Wzięli w niej udział: ks. Łukasz Bochenek, Adam Tomczyk i Mieczysław Czosnyka.
Ks. Łukasz Bochenek - autor książki „Powstańcy Styczniowi z Niedomic, wygłosił prelekcję „Życie i dokonania bohaterów 1863 z Niedomic”. Adam Tomczyk - pisarz, pasjonat lokalnej historii, autor książki „Pro Patria et memoria. Żabno i okolice w czasie Powstania Styczniowego” w swoim referacie „Wychowane do patriotyzmu” mówił o miłości ojczyzny przekazywanej z pokolenia na pokolenie w przeszłości, a także potrzebie podtrzymywania tej tradycji w czasach obecnych. Mieczysław Czosnyka - historyk, autor publikacji o historii regionu tarnowskiego w swoim wystąpieniu „Powstali w 1863 r. – niezwykłe losy wybranych bohaterów styczniowej insurekcji związanych z obecną gminą Żabno” przekazał uczestnikom konferencji informacje o powstańcach z szeroko rozumianego okręgu tarnowskiego.
Uroczystości towarzyszyła promocja drugiego wydania książki Adama Tomczyka „Pro Patria et memoria. Żabno i okolice w czasie Powstania Styczniowego” oraz otwarcie wystawy „Powstanie Styczniowe w gminie Żabno i okolicach”, na której prezentowane są sylwetki powstańców styczniowych związanych z gminą Żabno, tych, którzy walczyli w powstaniu, odnieśli rany na polach bitewnych lub polegli na polu walki, tych, którzy za udział w insurekcji zostali zesłani na Sybir, ale także tych, którzy mieszkając na tej ziemi wspierali działalność powstańczą.
W wydarzeniu, które było piękną i bogatą lekcją historii wzięli udział Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Burmistrz Żabna Marta Herduś, Zastępca Burmistrza Żabna Piotr Broda, radni Rady Żabna, harcerze oraz mieszkańcy gminy Żabno.
Oprawę muzyczną konferencji zapewnił zespół Cantabile.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej