Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

dyrektor: Marta Warias

tel. 14 645 69 31 wew. 25

ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno - oświatowe. Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami. Biblioteka organizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla użytkowników: spotkania z pisarzami, konkursy, prelekcje literackie i historyczne, wieczory poetycko – muzyczne, wystawy okolicznościowe oraz wernisaże promujące twórczość artystów. Księgozbiór biblioteki liczy około 63 tys. woluminów i zawiera literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową, regionalia oraz czasopisma bieżące. Szczegółowych informacji o zbiorach dostarczają katalogi: alfabetyczny, tytułowy oraz rzeczowy. W skład biblioteki wchodzą: Oddział dla dzieci i młodzieży, Dział dla dorosłych oraz cztery filie zlokalizowane w miejscowościach Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice i Otfinów. 


Dział dla dorosłych

Bibliotekarz: Anna Rąpała

 

tel. 14 645 69 31 wew. 23

 

Dział gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową, a także zbiory specjalne.  Księgozbiór działu liczy ogółem 21 690 wol. oraz 718 j. ew. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2019r.)

W czytelni działu można skorzystać z czasopism: „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wyborcza”- online, „Gazeta Prawna”, "Newsweek Polska", "Gazeta Polska", „Temi”, „Nowa Gazeta Żabnieńska”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, "Poradnik Domowy", "Poradnik Instytucji Kultury".

Do dyspozycji czytelników:

katalogi: alfabetyczny i rzeczowy, od 1 stycznia 2015 r. dostęp online

3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

11 miejsc w czytelni.


Oddział dla dzieci i młodzieży

Kierownik: Ewa Czarna

Bibliotekarz: Beata Chłoń

 

tel. 14 645 69 31 wew. 23

 

Oddział gromadzi i udostępnia na zewnątrz i na miejscu literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową. Księgozbiór oddziału liczy 9 921 wol. i 227 j. ew. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2019r.)

Do dyspozycji czytelników są katalogi: tytułowy, alfabetyczny i rzeczowy, od 1 stycznia 2015 r. dostęp online

Oddział prowadzi różnorodną działalność kulturalno - oświatową i wychowawczą, gdzie odbiorcami są przede wszystkim dzieci. Organizuje wystawy książek, konkursy, spotkania autorskie i prelekcje, wieczory baśni, zajęcia plastyczne, głośne czytanie i opowiadanie bajek, lekcje biblioteczne.


Filia Biblioteczna w Łęgu Tarnowskim

Bibliotekarz: Jolanta Słupek

 

ul. Witosa 187 A, 33-131 Łęg Tarnowski

tel. 14 657 50 33

 

Filia w Łęgu Tarnowskim gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularnonaukową. Księgozbiór liczy 7 622 wol. i 24 j. ew. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2019 r.).

Biblioteka organizuje różnego rodzaju wystawy literackie i historyczne, spotkania autorskie, głośne czytanie bajek, konkursy, itp.

Do dyspozycji czytelników:

katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, od 1 stycznia 2015 r. dostęp online

2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

4 miejsca w czytelni.


Filia Biblioteczna w Niecieczy

Bibliotekarz: Małgorzata Pytka-Prażuch

 

Nieciecza 76, 33-240 Żabno

tel. 14 657 51 27

 

Filia Biblioteczna w Niecieczy gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularnonaukową. Księgozbiór liczy 7 352 wol. i 16 j. ew. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2019 r.).

Biblioteka organizuje głośne czytanie bajek, konkursy czytelnicze, prowadzi zajęcia w kółku plastycznym, organizuje lekcje biblioteczne.

Do dyspozycji czytelników:

katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, od 1 stycznia 2015 r. dostęp online

2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

4 miejsca w czytelni.


Filia Biblioteczna w Niedomicach

Bibliotekarz: Renata Gniadkowska

 

ul. Szkolna 3, 33-132 Niedomice

tel. 14 625 94 49

 

Filia Biblioteczna w Niedomicach gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularnonaukową. Księgozbiór liczy 13 815 wol. i 21 j. ew. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2019 r.)

Biblioteka prowadzi szerokie działania popularyzujące książkę i czytelnictwo poprzez organizowanie wystaw, konkursów i spotkań autorskich. Dla dzieci i młodzieży organizuje lekcje, wycieczki i imprezy biblioteczne.

Do dyspozycji czytelników:

katalog: alfabetyczny, rzeczowy, od 1 stycznia 2015 r. dostęp online

2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu

4 miejsca w czytelni.


Filia Biblioteczna w Otfinowie

Bibliotekarz: Małgorzata Smolik

 

Otfinów 259, 33-250 Otfinów

tel. 14 645 23 01 

 

Filia Biblioteczna w Otfinowie gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularnonaukową. Księgozbiór liczy 9 906 wol. i 21 j. ew. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2019 r.).

Filia prowadzi działalność kulturalną, organizując tematyczne wystawy i wystawki związane z obchodami rocznic literackich, świąt państwowych. Prowadzi zajęcia w kółkach zainteresowań. Ponadto organizuje lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie użytkowników z księgozbiorem, katalogami, działalnością biblioteki, nowościami wydawniczymi.

Do dyspozycji czytelników:

katalog: alfabetyczny, rzeczowy, od 1 stycznia 2015 r. dostęp online

10 miejsc w czytelni

3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej