Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, dzięki której uczestniczymy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących”, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie 6 urządzeń Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych, a wraz z nim również ofertę dla tej grupy użytkowników 1623 tytułów książek w formie cyfrowej książki mówionej. Książki te zostały nagrane w szyfrowanym  formacie mp3, do odtworzenia którego potrzebny jest właśnie Czytak. Z Czytaka mogą korzystać osoby niewidome mające orzeczoną niepełnosprawność, natomiast z książek również osoby słabowidzące posiadające własne urządzenie. Czytaki dostępne są w Bibliotece w Żabnie oraz w filiach w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach, Otfinowie.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej