Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Na podstawie umowy użyczenia, Biblioteka w Żabnie oraz filia w Łęgu Tarnowskim nieodpłatnie otrzymały 2 odtwarzacze Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczać Czytaki wraz z książkami audio. Osoby posiadające własne urządzenie Czytak Plus mogą przynieść kartę pamięci Czytaka, na którą zostaną nagrane wybrane pozycje.

Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix. Niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mogli wypożyczać książki wraz z Czytakiem.

Najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje, dostępne są dla osób niewidomych i słabowidzących w żabnieńskiej bibliotece. Cyfrowe książki mówione zapisane są w postaci plików multimedialnych, obsługiwanych przez urządzenie Czytak.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem Biblioteka w Żabnie będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

 

REGULAMIN - do pobrania

 

 

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej