Image W naszej gminie przybywa czytelników - wynika z podsumowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie. Satysfakcja z takiej tendencji jest tym większa, że generalnie w kraju obserwuje się zjawisko odwrotne: coraz mniej osób korzysta z oferty bibliotek.


O wzroście liczby czytelników świadczy kilka wskaźników. Najbardziej podstawowy czyli liczba zarejestrowanych osób w bibliotece (co najmniej jedna wizyta i jedna pożyczona książka) pokazuje, że w roku 2007 mamy do czynienia ze wzrostem o ponad 12,5 procent w stosunku do roku 2006.
W ślad za zwiększeniem się liczby czytelników poszedł także wzrost o ponad 9 procent liczby wypożyczonych książek. Szczególnie imponujące osiągnięcia mają pod tym względem dwie filie: w Łęgu Tarnowskim i Niecieczy. W pierwszej z nich liczba wypożyczeń wzrosła w tym okresie ponad pięć razy, w drugiej o blisko 180 procent.
Wśród bibliotecznych statystyk za rok ubiegły imponująco przedstawiają się dane obrazujące skalę zainteresowania korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. W tym przypadku czytelników w roku ubiegłym było ponad 15 razy więcej niż w roku 2006! Wyraźny wzrost dotyczy także korzystania z czytelni internetowej mimo wprowadzenia nowych zasad zakazujących korzystania z gier komputerowych. Internautów bibliotecznych było więcej o 150 procent.
Jakie są przyczyny takiej, zaskakującej na tle danych ogólnopolskich tendencji? Nie bez znaczenia jest z pewnością fakt, że w ostatnich latach biblioteka uzupełnia swój księgozbiór o nowe, atrakcyjne dla czytelnika pozycje. Pieniądze na ten cel pochodzą zarówno z budżetu gminy jak i z puli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym roku wydano na zakupy ponad 26 tys. zł, co wystarczyło na wzbogacenie zasobów o blisko 2 tys. nowych woluminów. Do biblioteki przyciągają także wydarzenia kulturalne, a tych w roku 2007 zdecydowanie przybyło. Obok wieczorów i spotkań literackich mieliśmy do czynienia także z okolicznościowymi wystawami poświęconymi pisarzom polskim i zagranicznym. Z reguły w ślad za nimi obserwowano wzrost liczby wypożyczanych książek tych właśnie autorów. Bez wątpienia na miłe dla bibliotekarzy statystki zapracowały też inicjatywy, których efektem było otwarcie nowej filii w Łęgu Tarnowskim oraz (w mniejszym stopniu z uwagi na okres, w którym to nastąpiło) poprawa warunków lokalowych filii w Niecieczy.
W przypadku wzrostu liczby wypożyczeń w czytelni sporą rolę mogły odegrać także zmiany organizacyjne. Marta Warias, dyrektor MGBP w Żabnie, wyjaśnia, że wcześniej obecność w czytelni odnotowywali sami czytelnicy zapisując się do wyłożonego na stole zeszytu. Taki sposób mógł prowadzić do zaniżania statyk ze względu na to, że nie wszyscy czytelnicy takich wpisów dokonywali. Teraz obecność w czytelni odnotowuje pracownik biblioteki i znacznie bardziej precyzyjnie oddaje to faktyczną sytuację. Podobnie jest w przypadku czytelni internetowej.
ZAREJESTRWANI CZYTELNICY OGÓŁEM
2006 – 2176
2007 – 2450
filia w Łęgu Tarnowskim
2006 – 868
2007 – 4443
filia w Niecieczy
2006 – 4012
2007 – 7134
LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
2006 – 44170
2007 – 48365
KORZYSTAJĄCY Z CZYTELNI
2006 – 562
2007 – 8954
KORZYSTAJĄCY Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
2006 – 1685
2007 - 2574
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej