Image Każdego roku, gdy jesień zapala dębiny i brzezinianki, na teren Galicji zjeżdżają się poeci, literaci, by spotkać się ze swymi czytelnikami, z miłośnikami literatury, a szczególnie poezji. W tym roku już po raz kolejny w ramach XVIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej w Żabnie gościliśmy literatów.


Henryk Cyganik, zanim przeszedł na druga stronę błękitu, bywał gościem Jesieni Literackich, a pisał on tak: „Bóg nie daje talentu przypadkowym przechodniom. Nie wystarczy jednak wiersz napisać. Trzeba z nim wyjść do bliźniego, do drugiego człowieka, przemówić wierszem, rozmawiać wierszem, gdy trzeba – krzyczeć wierszem. Jesień Literacka swymi klimatami sprawia, że tu się wiersze szepce, aby nie płoszyć wiatru, kolorów, jesiennych mgieł, modlitewnych widnokręgów.”

Na spotkanie z wierszem zaproszenie do Żabna przyjęli:

Ks. Wacław Buryła – poeta. Wiersze, modlitwy i artykuły publikował na łamach wielu czasopism, jest autorem m.in. tomików Wiersz jak podanie rąk, To tylko wiatr, Ślady na piasku, Szczęście które boli, Chodzenie po ziemi, Errata do miłości, Rozmowy z Anną, Tyle jest w Tobie...Antologia wierszy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-1998, Godzina 21.37. Głos poetów po śmierci Papieża Polaka. Antologia. Poeta jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich: Płock, Gdańsk, Płońsk, Lublin, Chrzanów, Puławy, Ludźmierz, Łódź, Pruszków, jak również sam organizuje Spotkania z Poezją w Krośnicach. Wiersze ks. Wacława były tłumaczone na język włoski, francuski, ukraiński, litewski, czeski i arabski.

Kazimierz Ivosse - publicysta, artysta plastyk; autor artykułów, reportaży, szkiców, esejów, m.in. w: „Regionach”, „Życiu Przemyskim”, „Profilach”, „Nowej Wsi”, „Pielgrzymie” (Toronto), „Dzienniku Polskim” i „Dzienniku Żołnierza” (Londyn), „Panoramie” (Chicago), „Teczce” (Paryż), „Kontakcie Polonia” (Paryż), „Kurierze” (Hamburg), „Exodusie” (Monachium). Jest autorem licznych słuchowisk radiowych oraz publikacji książkowych: Zanim zabrzmi cisza, Obcy, Siódmy dzień święcić, Garść nieba, garść piekła, Odeszło, przeminęło w milczeniu, Tak daleko drugi brzeg, Rzeka ludzi szczęśliwych, Claudine. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę i rysunek. Członek: Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Andrzej Gnarowski – poeta, krytyka. Debiutował jako poeta w miesięczniku „Więź” w 1971 roku. Publikował wiersze m.in. w takich pismach, jak: „Tygodnik Kulturalny”, „Twórczość”, „Miesięcznik Literacki” „Życie Literackie” „Literatura”, „Poezja”, „Kierunki” oraz na antenie Polskiego Radia. Obecnie współpracuje z „Gazetą Kulturalną”. Jest laureatem wielu konkursów poetyckich i Festiwali Poezji w Łodzi. Publikuje również prace o charakterze krytycznoliterackim. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, sekretarzem Zarządu Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wydał m.in. tomy wierszy: Czas na nieobecność, Infradźwięki, Wiersze wybrane, Za późno, Nie ma takiej miłości....
Jego wiersze były drukowane w kilkunastu antologiach m.in. Sztuka latania, Poezja Polska. Antologia Tysiąclecia, Mimo milczenia, Pora poezji, Srebrny listopad i Boskie znaki, Bez granic. Wiersze tłumaczone były na kilka języków obcych.

Ryszard Rodzik - poeta, dziennikarz radiowy, popularyzator twórczości poetyckiej, twórcy grupy poetyckiej „Każdy”. Pan Ryszard Rodzik był nagradzany i wyróżniany w wielu konkursach poetyckich. Dotychczas wydał dwie książki poetyckie: Łąka nieba oraz Fotoplastykon. Od 1993 r. w krakowskim radiu „Alfa” prowadzi autorską audycję promującą poezję pt „Każdy rodzi się poetą”.

Image

>>Przejdź do galerii zdjęć<<

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej