Image W najbliższych dniach rozpoczną się prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie. Są one możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Biblioteka na PLUS-ie – M-GBP w Żabnie.


W ramach zadania przewidziany jest następujący zakres robót: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale dla dzieci, wymiana podłóg oraz mebli, a także modernizacja punktów oświetleniowych. Warto dodać, iż dotychczasowe wyposażenie biblioteki pochodzi z początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Filie biblioteczne w Niecieczy, Niedomicach oraz Bobrownikach Wielkich również doposażone zostaną w nowe meble.

Wartość całego zadania wynosi 84 tys. zł i zostanie pokryta ze środków Ministerstwa Kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 42 tys. zł. Burmistrz Żabna wraz z Radą Miejską wsparli projekt w wysokości 32 900 zł, pozostałe koszty pokryje biblioteka. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany wykonać prace do 11.12.2009 r. Realizacja tego zakresu robót przyczyni się do podniesienia standardu biblioteki, zmniejszy koszty ogrzewania, zapewni użytkownikom dogodne warunki korzystania z jej oferty.

Bardzo cieszymy się, że ministerstwo kultury, władze samorządowe, Burmistrz i Rada Miejska widzą potrzebę inwestowania w instytucje kultury, które z kolei na co dzień służą społeczeństwu oraz inwestują w rozwój intelektualny człowieka.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej