Image Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zaprasza na wystawę „Małopolanie w katyńskich dokumentach dr Jana Robla” przygotowaną przez krakowski Instytut Pamięci Narodowej.


Na wystawie można zobaczyć kopie materiałów sporządzonych przez zespół dr. Robla, dotyczące oficerów zamordowanych w Katyniu, związanych pochodzeniem, służbą wojskową lub działalnością cywilną z Małopolską. Kopie protokołów zawierają dokładny spis przedmiotów i dokumentów znalezionych przy zwłokach polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu. Do każdego z protokołu dołączono fotografię oficera. Ogółem na wystawie pokazano 40 plansz.

Jan Zygmunt Robel (1889-1962), polski chemik, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu badającego zbrodnię katyńską. Od maja 1943 prowadził badania w Oddziale Chemicznym Państwowego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie wraz z zespołem pracowników Instytutu – m. in. chemikiem Janem Cholewińskim, histologiem Jadwigą Ackerman, toksykologiem Marią Paszkowską oraz Irmą Fortner. Badano dowody rzeczowe zbrodni katyńskiej przywiezione do Krakowa przez Niemców. Protokół jego badań, a właściwie zachowana przed doktora kopia - oryginał zaginął w czasie wojny, stanowi jeden z istotnych dowodów potwierdzających udział Rosjan w tej zbrodni.

Wystawę można oglądać do 31 czerwca 2009 r. w Galerii, M-GBP w Żabnie, w godzinach pracy biblioteki.

     
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej