Image W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie odbyło się kolejne spotkanie w ramach zadania "Żabnieńskie legendy" - zebranie i opracowanie legend. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Wydarzenie artystyczne / Literatura.


Tym razem Biblioteka w Żabnie zaprosiła młodzież ze Szkoły Podstawowej na spotkanie z Ewą Stadtmuller – autorką książek dla dzieci i dorosłych, a także nowych opracowań starych podań i legend (m.in. Legendy polskie, W krainie legend, Na zwyrtałową nutę, Legendy o świętych). Podczas warsztatów pisarka podzieliła się z uczestnikami zajęć informacjami na temat warsztatu pracy koniecznego przy opracowaniu i zbieraniu legend, opowiedziała o historycznym znaczeniu tego gatunku literackiego oraz zwróciła uwagę młodych ludzi na jego wartość artystyczną.

Projekt "Żabnieńskie legendy" ma na celu zachęcenie młodzieży do poznania historii i kultury swojego miejsca zamieszkania a także rozbudzenie świadomości własnej tożsamości kulturowej. Warsztaty realizowane w ramach zadania, jak również praca badawcza młodzieży, polegająca na poszukiwaniu legend, a następnie ich opracowaniu pozwoli uczestnikom zajęć pożytecznie i ciekawie spędzić czas. Projekt ma służyć również wskrzeszeniu zapomnianych legend Żabna i okolic, ich udokumentowaniu oraz popularyzacji tradycji kulturowej regionu, w tym rozwoju literatury.

Po zakończeniu zadania wszystkie legendy zostaną zebrane w M-GBP w Żabnie. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast autorom najciekawszych i najlepiej opracowanych legend zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej